Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orgány veterinární péče

19. 8. 2013

 

ORGÁNY VETERINÁRNÍ PÉČE

 

1.)Ministerstvo zemědělství

·        Stanový hlavní úkoly veterinární péče a kontroluje je.

·        Řídí výkon státní správy, může vyhlásit oblast s omezením.

·        Stanový programy ozdravování zvířat, kontroly welfare, povinnou prevenci a diagnózu.

·        Rozhoduje o nákladech a ztrátách vzniklých nákazami.

·        Schvaluje laboratoře

2.) Ministerstvo obrany a vnitra

·        Vydává zdravotní potvrzení pro zvířata.

·        Poskytuje informace SVS o nákazách.

·        Vykonává státní veterinární dozor.

3.) Obec

·        Schvaluje místa, kde lze konat trhy, svody atd.

·        Může zřídit a provozovat útulky.

·        Hradí náklady spojené s odchytem.

 

4.)                      Orgány veterinární správy

 

a.     SVS – ústřední

·        Řídí krajskou veterinární správu a ústav.

·        Vypracovává pohotovostní plány.

·        Předkládá ministerstvu návrhy programu ozdravování zvířat.

·        Státní a úřední kontroly, audity…

·        Vydává povolení, organizuje atestace a spolupracuje s EU.

 

b.    SVS – krajská, městská

·        Může nařídit chovateli různá vyšetření, očkování, karanténu, izolaci…

·        Schvaluje a registruje inseminační stanice, karanténí střediska, banky spermatu…

·        Určuje veterinární podmínky pro svody, výstavy atd.

·        Registruje cirkusy.

·        Potvrzuje pasy.

·        Určuje veterinární podmínky pro použití krmiv.

·        Vydává veterinární osvědčení.

·        Ukládá pokuty.

·        Provádí prohlídku jatečných zvířat a masa.

c.     Ústav pro st. Kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

·        Vede seznam schválených veterinárních přípravků, eviduje jejich výrobce, odebírá j. vzorky…

·        Posuzuje veterinární technické prostředky a jejich bezpečnost pro zvířata

 

5.)                      Krajská hygienická stanice

·        Nařizování, organizování, řízení i provádění opatření, k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění

·        Nařizování mimořádných opatření při epidemiích.

·        Spolupráce s úřady a orgány, kontrola a řízení programů na ochranu veřejného zdraví.

 

6.)                      Asanační úřady

·        Sběr, svoz, zpracování a neškodné odstraňování uhynulých těl ( kadávery), nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat a nepoživatelných produktů vyloučených z použití k obvyklému účelu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář