Jdi na obsah Jdi na menu
 


Půdní fond ČR

3. 9. 2013

 

PŮDNÍ FOND ČR

 

Soubor veškeré půdy na území státu

Zahrnuje: zemědělskou půdu (orná, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny i dočasně půdu neobdělávanou)

Dále patří: rybníky, polní cesty, pozemky se závlahovými systémy, hlavní zavlažovací a odvodňovací zařízení.

 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Ø  Zemědělský fond je základní přírodní bohatství naší země, výrobní prostředek pro zemědělskou výrobu a hlavní složka životního prostředí.

 

Zákon ukládá vlastníkům i nájemníkům:

·         Neznečišťovat půdu

·         Nepoškozovat okolní pozemek

·         Chránit obdělané pozemky

 

Řeší:

·         Podmínky pro změnu kultur

·         Odnětí zemědělského půdního fondu (stanoví finanční odvod za odnětí)

 

Orgány ochrany zemědělského půdního fondu:

·         obecní úřady

·         Ministerstvo životního prostředí ČR (nad 10ha)

 

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemskému majetku

Zmírňuje následky majetkových křivd z let 1948 – 1989

·         Obnovení původních vlastnických vztahů

 

Vztahuje se  na :

·         Zemědělský půdní fond

·         Obytné budovy

·         Hospodářské budovy a jiné stavby

·         Zastavěné pozemky apod.

Určuje seznam osob uplatňujících nárok a podmínky k vyjednání

 

Zákon o pozemkovém fondu ČR

PF zřízen zákonem 569/1991

Je to právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, se sídlem v Praze

Nejvyšší orgán je prezidium, předsedou prezidia je ministr zemědělství, ostatní členy (8) volí parlament.

Výkonný výbor a dozorčí rada.

 

Poslání PF :

1.)    výkon správy zemědělských nemovitostí, které jsou ve vlastnictví státu (zemědělský PF, obytné, hospodářské budovy i jiné budovy patřící k původní zemědělské usedlosti, hospodářské budovy a stavby sloužící zemědělské a lesní výrobě), uzavírání smluv k nemovitostem.

2.)    Poskytování náhrad

3.)    Realizuje privatizační projekty, převádí majetek státu na obce.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář